Jak korzystać z EKUZ w Niemczech?

Wyjeżdżając do pracy za granicą zastanawiasz się, co się stanie, jeśli zachorujesz albo ulegniesz wypadkowi? Czy możesz liczyć na pomoc lekarską i opiekę w szpitalu? Gdzie szukać pomocy i ile to będzie kosztowało? Czy jako osoba ubezpieczona możesz liczyć na bezpłatną pomoc lekarską i czy jest jakiś dokument, który potwierdza fakt ubezpieczenia? Poniżej dajemy odpowiedź na wszystkie te pytania!

 

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument potwierdzający, że jesteś osobą ubezpieczoną, który daje Ci prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu zagranicą. Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl).

 

Przy korzystaniu z pomocy medycznej należy jak najwcześniej okazać kartę EKUZ. Personel może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty. Warto przed wyjazdem zrobić kilka jej kserokopii.

 

Ważne! Zdarza się, że bardzo szybko decydujesz się na wyjazd, tymczasem wyrobienie karty w przypadku osób pracujących musi być poprzedzone potwierdzeniem formularza A1 i trwa nawet kilka tygodni. To, że nie masz fizycznie karty nie oznacza, że nie jesteś ubezpieczony. Jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczenia i został złożony wniosek o EKUZ, to w razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy medycznej i otrzymasz zwrot kosztów. Jeżeli nie przedstawisz karty EKUZ to lekarz wystawi Ci rachunek jak pacjentowi prywatnemu. Lekarz zwróci Ci pobraną kwotę, jeżeli dostarczysz mu EKUZ w ciągu 10 dni od wizyty. NFZ może wtedy w trybie pilnym wydać Certyfikat Zastępujący EKUZ. O zwrot kosztów możesz także wystąpić po powrocie do Polski zwracając się z wnioskiem do właściwego oddziału NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów musisz załączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

 

Jak uzyskać opiekę medyczną w ramach niemieckiej publicznej służby zdrowia?

Karta EKUZ daje prawo do korzystania w Niemczech z niezbędnej pomocy medycznej. O tym, które świadczenia są niezbędne decyduje lekarz. Podstawowa opieka medyczna. Należy korzystać z placówek posiadających umowę z regionalną kasą chorych. Są to placówki oznaczone tablicą z napisem „Kassenarzt” lub „Alle Kassen”. Aby skorzystać z pomocy lekarskiej w nocy albo w weekend, należy udać się do specjalnych przychodni („Notdienst”). Informacje na ich temat znajdują się w lokalnej gazecie. Opieka specjalistyczna. Jeżeli zachodzi potrzeba skorzystania z wizyty u lekarza specjalisty, niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza podstawowej opieki medycznej. Leczenie szpitalne. Do leczenia szpitalnego przyjmowane są osoby ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki medycznej. W nagłych przypadkach możesz zgłosić się bezpośrednio do szpitala, bez skierowania. Recepty. Tylko lekarze posiadający podpisane umowy z regionalną kasą chorych mają prawo do wystawiania recept na leki objęte refundacją. Leki kupisz w aptekach na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

 

Za co zapłacisz mając EKUZ?

W Niemczech pacjent zobowiązany jest do ponoszenia części kosztów leczenia. Wydatki te nie podlegają zwrotowi z NFZ.

 

Leczenie szpitalne. Opłata za leczenie szpitalne wynosi 10 EUR za dzień pobytu. Jeśli w ciągu jednego roku ktoś przebywa w szpitalu 28 dni, to szpital zwalnia go z dalszych opłat dziennych. Koszty świadczeń ponadstandardowych dostępnych w szpitalu, np. pokój jednoosobowy, leczenie przez ordynatora, pacjent pokrywa samodzielnie.

 

Leki i środki lecznicze. Odpłatność za leki i materiały opatrunkowe na receptę wynosi 10% ceny (co najmniej 5 EUR, a maksymalnie 10 EUR), ale nie więcej niż pełna cena leku. Odpłatność za środki lecznicze (masaże, kąpiele, gimnastyka lecznicza itp.) wynosi 10% ceny oraz 10 EUR za wypisanie środka leczniczego. Koszty leków bez recepty, takich jak środki przeciwbólowe bądź syrop na kaszel, pokrywasz samodzielnie.

 

Leczenie prywatne. Koszty leczenia w placówkach prywatnych pokrywasz w całości we własnym zakresie. O zwrot poniesionych kosztów możesz ubiegać się w Polsce we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ. Po spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków koszty te zostaną zwrócone, jednak wg polskich stawek, tj. zgodnie z cenami usług obowiązującymi w publicznej służbie zdrowia w Polsce.

 

Pogotowie ratunkowe w Niemczech. Transport do szpitala jest bezpłatny w sytuacjach zagrożenia życia lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego Twój stan zdrowia. Za transport do szpitala na terytorium Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10%, wynosząca nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR.

 

Transport międzynarodowy. NFZ nie refunduje co do zasady kosztów transportu powrotnego do Polski. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o zwrot kosztów międzynarodowego transportu sanitarnego w celu kontynuacji leczenia rozpoczętego zagranicą. Dlatego, aby na pewno uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

 

Gdzie, w razie wątpliwości, można uzyskać informacje?

Wszelkie informacje można uzyskać w kasach chorych np. AOK, BKK, BARMER-GEK, DAK, TK, IKK lub w instytucji łącznikowej:

GKV-Spitzenverband Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA) Pennefeldsweg 12 c, 53177 Bonn,

Tel: +49 228 9530-0,

Fax: +49 228 9530-600,

E-Mail: post@dvka.de,

Internet: www.dvka.de

 

Pamiętaj! Jako obywatel Unii Europejskiej masz prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Niemczech, na takich samych zasadach, jak obywatele Niemiec.

 

Tekst opracowany na podstawie publikacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,

tel. +48 22 572 62 68, fax +48 22 572 63 19,

e- mail: ca17@nfz.gov.pl,

Internet: www.ekuz.nfz.gov.pl

 

 

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.