Pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej  - czy i za co mogą pobierać pieniądze?

Podjęcie pracy za granicą najczęściej następuje w wyniku uzgodnień dokonywanych z agencją zatrudnienia działającą na terenie Polski. Wynikiem uzgodnień powinna w każdym wypadku stać się umowa w formie pisemnej, zawarta pomiędzy pracownikiem / zleceniobiorcą, a kierującą agencją.

 

Prawo polskie bardzo szczegółowo określa zawartość takiej umowy, w której powinny znaleźć się m. in. następujące zapisy:

  • nazwa pracodawcy zagranicznego,
  • okres, w którym ma nastąpić zatrudnienie,
  • rodzaj i warunki pracy, warunki wynagradzania i świadczenia socjalne związane z wykonywaną pracą,
  • informacje dotyczące ubezpieczenia społecznego,
  • a także od nieszczęśliwych wypadków, obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy przez agencję zatrudnienia.

 

W umowie powinny również znaleźć się zapisy dotyczące ewentualnych kosztów związane z niewywiązaniem się pracodawcy zagranicznego z warunków zatrudnienia, np. informacja dotycząca pokrycia kosztów przejazdu związanych z tym faktem. Zawarcie umowy nie powinno nieść za sobą żadnych kosztów po stronie pracownika, oprócz faktycznie poniesionych przez agencję zatrudnienia. Do nich zaliczyć można:

  • dojazd i powrót pracownika,
  • badania lekarskie,
  • tłumaczenia dokumentów,
  • koszty związane z wydaniem wizy, kiedy jest ona wymagana.

Koszty, o których mowa powyżej, powinny zostać wyszczególnione w zawieranej umowie.

 

Z czego więc utrzymują się pośrednictwa? Agencje mogą pobierać opłaty od pracodawców, na rzecz których realizują usługę pośrednictwa. Opłaty te, stanowią przychód z tytułu prowadzonej działalności, który w żaden sposób nie jest regulowany w ustaleniach z pracownikiem. Jednym słowem, agencja pobiera za wykonaną usługę zapłatę, tylko i wyłącznie od pracodawcy na rzecz którego świadczy usługi. Nie wolno jej pobierać żadnych opłat za znalezienie pracy od pracowników. Jest to jasno i wyraźnie uregulowane w przepisach obłożone sankcjami – nawet karą ograniczenia wolności (Ustawa o promocji zatrudnienia i rynkach pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r z późniejszymi zmianami).

 

Dodatkowo zabronione jest również pobieranie kaucji, opłat pocztowo-telekomunikacyjnych (np. za przesyłaną korespondencję), druków, reklamy czy tez ogłoszeń prasowych. Agencje pośrednictwa podlegają kontroli państwa i muszą posiadać certyfikat, którego ważność można sprawdzić samemu w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ) w Internecie: (http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka) lub poprosić o pomoc w sprawdzeniu osobiście odwiedzając Powiatowy lub Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Pamiętajmy jednak, że pracodawca zatrudniający bezpośrednio u siebie pracowników w celu realizacji usługi na terenie np. Niemiec nie jest zobowiązany do posiadania certyfikatu agencji zatrudnienia. Takowy certyfikat zobowiązane są posiadać podmioty świadczące usługi pośrednictwa – zawierasz umowę nie z pośrednikiem ale z pracodawcą, którego pośrednik znalazł dla Ciebie.

 

 

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.