Ile można dorobić na emeryturze?

Przyjęcie oferty pracy w Niemczech jako opiekunka to bardzo dobry sposób na podreperowanie budżetu kobiet będących na emeryturze. Zarobki opiekunki osób starszych w Niemczech zwykle znacznie przekraczają wysokość miesięcznej emerytury w kraju. Zanim jednak emeryt, który nie wkroczył w tzw. pełny wiek emerytalny podejmie pracę, powinien mieć świadomość, że bez względu na to, czy przyjął ofertę pracy w Polsce, czy za granicą, przekroczenie pewnego poziomu dochodów ma wpływ na prawo do pobierania emerytury w Polsce.

 

Praca dodatkowa na emeryturze

Aby prawidłowo ocenić swoją sytuację, opiekunka osób starszych powinna najpierw stwierdzić, do której grupy emerytów się zalicza:

 • emeryci w pełnym wieku emerytalnym ( (w przypadku kobiet to 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat)
 • emeryci na świadczeniu przedemerytalnym (kobiety poniżej 60 roku życia i mężczyźni poniżej 65 roku życia)

Informacja dla kobiet – emerytek, które ukończyły 60 rok życia i chcą przyjąć ofertę pracy zagranicą jest bardzo dobra – emerytki, które osiągnęły pełny wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury każdą kwotę inie muszą z tego tytułu informować ZUS, nie grozi im także czasowe zawieszenie świadczeń emerytalnych. W pewnych warunkach mogą nawet wystąpić do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury i jej podwyższenie! Zasady i warunki jakie trzeba spełnić, zależą od wielu czynników (np. od tego, w którym roku urodziła się opiekunka), więc każda z kobiet – emerytek powinna w sprawie przeliczenia wysokości emerytury skonsultować się ze swoim oddziałem ZUS.

Kobiety – emerytki przyjmujące oferty pracy zagranicą przed ukończeniem 60 roku życia, mogą czasowo utracić część lub całość prawa do poboru emerytury w Polsce. Nie na zawsze, ale na czas osiągania dodatkowych dochodów. Przepisy pozwalają kobietom na świadczeniu przedemerytalnym podejmującym pracę, na zarobienie bez zawieszenia części świadczenia emerytalnego nie więcej niż 70% średniego wynagrodzenia miesięcznie. Dokładną kwotę średniego wynagrodzenia ogłasza na zakończenie każdego kwartału Prezes GUS (Głównego Urzędu Statystycznego). Limit obowiązuje przez cały rok inie ulega zmniejszeniu z upływem kolejnych miesięcy w roku, tzn. kobieta – emerytka, która przyjmie ofertę pracę w opiece, może w miesiącu grudniu zarobić 70% z sumy 12 średnich krajowych, a i tak będzie miała prawo do całości swojej emerytury. Pracująca emerytka, która zarobi więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia ale mniej niż 130% tego wynagrodzenie, będzie miała zmniejszone prawo poboru emerytury o tyle, o ile przekroczyła limit. Opiekunce osób starszych, która zarobi w Niemczech w stosunku rocznym więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, prawo do otrzymywania emerytury zostanie zawieszone. W praktyce oznacza to tyle, że dorabiająca do emerytury opiekunka musi liczyć się z tym, że nie zostanie jej wypłacona lub będzie musiała zwrócić cześć wypłaconej emerytury.


Opiekunka, która ma emeryturę i podpisuje umowę o pracę zagranicą, powinna powiadomić o tym ZUS składając odpowiedni druk (Rw73). Jest to prosta informacja, że podjęliśmy pracę np. w ramach umowy zlecenia, umowy o pracę, własną działalność gospodarczą i zakładamy, że dochody z tej pracy spowodują lub nie spowodują przekroczenia limitów dozwolonych dla emerytów (druki do pobrania w każdym oddziale ZUS i na stronie internetowej ZUS).


Ponieważ informacja o średniej krajowej z całego roku, nie jest znana już w dniu 1 stycznia, tylko po każdym następnym kwartale, warto zostawić sobie kilkuprocentowy margines bezpieczeństwa w kalkulacjach. Aktualne limity i zasady ograniczenia prawa emeryta do poboru emerytury przy przekroczeniu pewnego poziomu dochodów zawsze najlepiej sprawdzać na bieżąco na stronie internetowej polskiego ZUS lub osobiście w punktach informacyjnych ZUS.

Sposób, w jaki planować przyszłe przychody podajemy w przykładzie:

 • Średnia krajowa na zakończenie I kwartału roku X wyniosła 2.900,00 PLN
 • Średnia krajowa na zakończenie II kwartału roku X wyniosła 2.800,00 PLN
 • Średnia krajowa na zakończenie III kwartału roku X wyniosła 3.000,00 PLN
 • Średnia krajowa na zakończenie IV kwartału roku X wyniosła 2.600,00 PLN

Kobieta emerytka podpisuje umowę o pracę w opiece w roku następnym po roku X, nazwijmy go rokiem Y. Dostała propozycję miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku opiekunki osób starszych w Niemczech w wysokości 5.000,00 PLN miesięcznie. Jak może ocenić, czy będzie to miało wpływ na jej emeryturę? Wyliczamy, ile wyniosło 100% przeciętnego wynagrodzenia w roku X:

 • I kwartał 4 x 2.900,00 PLN = 11.600,00 PLN
 • II kwartał 4 x 2.800,00 PLN = 11.200,00 PLN
 • III kwartał 4 x 3.000,00 PLN = 12.000,00 PLN
 • IV kwartał 4 x 2.600,00 PLN = 10.400,00 PLN

Roczne przeciętne wynagrodzenie za rok X wyniosło 45.200,00 PLN


70% z tej kwoty to 31.640,00 PLN


Powyżej 70% to 31.641,00 a130% to 58.761,00 PLN

 

Jeżeli więc kobieta – emerytka przepracuje w Niemczech wciągu roku:

 • 1 miesiąc x 5.000,00 = 5.000,00 to jest mniej niż 31.640,00 PLN – z emeryturą nie dzieje się nic
 • 2 miesiące x 5.000,00 = 10.000,00 to jest mniej niż 31.640,00 PLN – z emeryturą nie dzieje się nic
 • 3 miesiące x 5.000,00 = 15.000,00 to jest mniej niż 31.640,00 PLN – z emeryturą nie dzieje się nic
 • 4 miesiące x 5.000,00 = 20.000,00 to jest mniej niż 31.640,00 PLN – z emeryturą nie dzieje się nic
 • 5 miesięcy x 5.000,00 = 25.000,00 to jest mniej niż 31.640,00 PLN – z emeryturą nie dzieje się nic
 • 6 miesięcy x 5.000,00 = 30.000,00 to jest mniej niż 31.640,00 PLN – z emeryturą nie dzieje się nic, ale ponieważ do prognozowania używamy danych z poprzedniego roku, a ponadto do przykładu wzięto wynagrodzenie w złotówkach, a w przypadku, gdy kobieta – emerytka ma umowę o pracę w Euro, trzeba będzie doliczyć różnice kursowe, to powinna ona wziąć pod uwagę, że w naszym przykładzie szósta wypłata w roku może spowodować częściowe zawieszenie prawa do poboru emerytury. Trzeba więc śledzić na bieżąco wysokość średniej krajowej i kurs Euro
 • 7 miesięcy x 5.000,00 = 35.000,00 to jest już więcej niż 31.640,00 PLN ale mniej niż 58.760,00 PLN – tylko część prawa poboru emerytury ulegnie zawieszeniu
 • 8 miesięcy x 5.000,00 = 40.000,00 to jest więcej niż 31.640,00 PLN ale mniej niż 58.760,00 PLN – część prawa poboru emerytury ulegnie zawieszeniu
 • 9 miesięcy x 4.800,00 = 45.000,00 to jest więcej niż 31.640,00 PLN ale mniej niż 58.760,00 PLN – część prawa poboru emerytury ulegnie zawieszeniu
 • 10 miesięcy x 4.300,00 = 50.000,00 to jest więcej niż 31.640,00 PLN ale mniej niż 58.760,00 PLN – część prawa poboru emerytury ulegnie zawieszeniu
 • 11 miesięcy x 4.800,00 = 55.000,00 to jest więcej niż 31.640,00 PLN ale mniej niż 58.760,00 PLN – część prawa poboru emerytury ulegnie zawieszeniu.Jaka część naszej emerytury ulegnie zawieszeniu, jeżeli przekroczymy przeciętne wynagrodzenie od 70% do 130% ? Tyle, o ile przekroczyliśmy limit. Pocieszające jest to, że jest określona również górna granica maksymalnego zmniejszenia emerytury, więc to wcale nie muszą być duże pieniądze. Kobieta – pracująca emerytka, która chciałaby dokładnie ustalić kwotę zmniejszenia, powinna udać się do informacji ZUS – wskaźniki, które o tym decydują, są zmienne. W każdym bądź razie, część emerytury będzie się nam należała.
 • 12 miesięcy x 4.800,00 = 60.000 to jest więcej niż 58.760,00 PLN – całość prawa do otrzymywania emerytury za ten rok ulegnie zawieszeniu.Jeżeli przekroczymy limit 130% całe prawo poboru emerytury za okres, kiedy pracująca kobieta emerytka przekroczyła limit, ulega zawieszeniu. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli ZUS wypłacał nam przez cały rok emeryturę, a w ostatnim miesiącu roku okazało się, że zarobiłyśmy powyżej 130% limitu, to emeryturę z całego roku trzeba oddać do ZUS ….

Z tego powodu planowanie przez kobiety emerytki dochodów przed podjęciem pracy w Niemczech jest bardzo istotne, w przeciwnym razie może nas spotkać przykra niespodzianka.


Przykład:
Pani Janina, energiczna kobieta, emerytka przed 60-tką, chce pomóc córce spłacić kredyt mieszkaniowy w wysokości 55.000,00 PLN, decyduje się więc na przyjęcie przez okres 12 miesięcy oferty pracy w opiece. Przyjmujemy, że obowiązują kwoty z wyżej podanego przykładu, czyli prawo do poboru emerytury zostaje zawieszone, gdy opiekunka zarobi więcej niż 58.760 PLN rocznie. Nasza przykładowa opiekunka zarobiła za 12 miesięcy 60.000,00 PLN i cieszy się, że pomoże córce i jeszcze zostanie jej parę złotych. Pani Janina zapomniała albo nie wiedziała, ile może dorobić emeryt i ZUS wezwał ją do zwrotu emerytury za ten rok, kiedy pracowała w Niemczech. Jej miesięczna emerytura wynosiła 1.700,00 PLN, czyli 20.400,00 PLN. I tą kwotę musiała oddać do ZUS. Czyli około 4 miesięcy pracy tej kobiety – emerytki w opiece w Niemczech, dało w potocznym znaczeniu, zerowy wynik. Pani Janina po powrocie do Polski nie miała nic, a wręcz popadła w zadłużenie wobec ZUS.


Znajomość opisanych wyżej reguł, jest więc bardzo ważna dla kobiety – emerytki, która chce podjąć pracę w opiece w Niemczech. Każda z opiekunek wie dobrze, co oznacza każdy miesiąc spędzony na emigracji, bez możliwości przytulenia wnuka czy wnuczki, rozmowy z dziećmi i snu we własnym łóżku. Gdyby Pani Janina przed decyzją o wyjeździe do Niemiec zrobiła sobie kalkulację, mogłaby sporo czasu w roku spędzić z bliskim, a efekt finansowy byłby taki sam.


Zanim więc kobieta – emerytka podejmie decyzję o przyjęciu oferty pracy w Niemczech, powinna starannie się przygotować do wyliczeń i dopiero wtedy decydować, na ile miesięcy wyjedzie do Niemiec.


Oprócz utraty prawa do poboru emerytury może czekać ją jeszcze inny niespodziewany wydatek – dopłata do podatku dochodowego w Polsce i w Niemczech. Informacji na ten temat szukaj w artykule – Emerytura a roczne zeznanie podatkowe w Polsce i w Niemczech.

 

Od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku kwota przychodu odpowiadająca:

 • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 3732,10 zł. Jeżeli ją przekroczymy – emerytura będzie zmniejszona;
 • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 6931,00 zł. Jeżeli przekroczymy tę kwotę – emerytura będzie zawieszona.

 

 

 

Zobacz również:

Praca w Niemczech a podatki i świadczenia w Polsce

Opiekunki osób starszych, podejmujące legalną pracę w Niemczech, najczęściej wyjeżdżają do pracy na krótki czas, tzn. nie przeprowadzają się na stałe do Niemiec. W Polsce mają współmałżonków, własne dochody z innych źródeł, jak np. emerytury, renty, dorywcze umowy o...

Gewerbe – własna działalność gospodarcza

Praca w Niemczech na Gewerbe to popularne określenie prowadzenia własnej działalności gospodarczej w kraju naszych sąsiadów. Oczywiście na tamtejszych warunkach formalnych, zarówno prawnych jak i ekonomicznych. Jest to alternatywa pracy dla osób, które chcą wykonywać usługi w...

Emerytura w Niemczech

Opiekunki osób starszych, które podejmą legalną pracę w Niemczech, na umowę o pracę według niemieckiego prawa, mogą liczyć na nabycie praw emerytalnych w Niemczech. Od 1 maja 2004 roku obowiązują dla obywateli państw należących do Unii Europejskiej przepisy rozporządzenia...

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.