Prawo do emerytury opiekunki osoby starszej w Niemczech

Opiekunki osób starszych, które podejmą legalną pracę w Niemczech, na umowę o pracę według niemieckiego prawa, mogą liczyć na nabycie praw emerytalnych w Niemczech. Od 1 maja 2004 roku obowiązują dla obywateli państw należących do Unii Europejskiej przepisy rozporządzenia nr 1408/71 i574/72 w sprawie dostosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych, osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek ido członków ich rodzin.

 

Czy opiekunce osoby starszej pracującej w Niemczech przysługuje emerytura?

Okresy przepracowane w poszczególnych państwa unijnych będą zaliczone do okresów emerytalnych wdanym państwie, pod warunkiem, że opiekunka osób starszych przepracuje w innym państwie przynajmniej 12 miesięcy, ale warunkiem otrzymania emerytury jest spełnienie warunków wymaganych przez ustawodawstwo każdego państwa.

 

Warunki do uzyskania emerytury w Niemczech?

W Niemczech każdemu pracownikowi przysługuje prawo do emerytury po upływie 5 lat składkowych. Do wyliczenia wysokości świadczenia emerytalnego posługujemy się ilością uzyskanych tzw. Rentenpunkte, Entgeltpunktes. W starych landach (czyli dawne RFN) za jeden punkt do wyliczeń świadczeń emerytalnych przyjmuje się od 1 lipca 2009 roku 27,20 Euro, a w nowych landach (czyli dawne NRD), do wyliczeń za jeden punkt emerytalny przyjmuje się kwotę 24,13 Euro. Sposób naliczenia emerytury jest tak jak w Polsce skomplikowany i zależny od bardzo wielu czynników. Emerytura w Niemczech może bowiem składać się z 3 części (odpowiednik polskich III filarów): obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia zakładowego (ubezpieczenie organizowane przez pracodawcę, nie jest obowiązkowe i raczej nie będzie dotyczyło opiekunek osób starszych zatrudnionych w domach prywatnych) oraz ubezpieczenia prywatnego, na które pracownik odprowadza dobrowolnie składki.

 

Jak wyliczyć emeryturę w Niemczech?

W sprawie naliczenia emerytury, z reguły należy zwrócić się organu emerytalnego w tym kraju, gdzie odprowadzone były ostatnie składki na ubezpieczenia społeczne. To ważna informacja dla opiekunek osób starszych, które planują, że ich ostatnim miejscem pracy przed emeryturą będą Niemcy.

 

Dokładną informację na temat za co i ile punktów należy się osobom, które starają się oświadczenia emerytalne w Niemczech można znaleźć w części VI SGB (Sechstest Buch Sozialgesetzbuch).

 

Dla opiekunek osób starszych, podejmujących legalną pracę w opiece w Niemczech najważniejsze jest zapewne, jakiej wysokości i od kiedy będą otrzymywały świadczenia emerytalne z zagranicy. Niestety, kobiety w Niemczech uzyskują za pewnymi wyjątkami, pełne prawa emerytalne dopiero po ukończeniu 67 roku życia (w Polsce po ukończeniu 60 roku życia). Oznacza to, że dopominać się o wypłatę świadczeń emerytalnych z Niemiec, w większości przypadków opiekunka osób starszych będzie mogła domagać się po ukończeniu 67 roku życia. Nawet jeżeli w Polsce uzyska już prawo do emerytury, to będzie musiała złożyć wniosek o odroczenie naliczenia świadczeń emerytalnych należnych jej z tytułu pracy w Niemczech. Od każdej reguły są wyjątki, dotyczące szczególnych przypadków, jednak ogólna zasada dla większości opiekunek osób starszych będzie właśnie taka – część emerytury wypracowana w Niemczech, będzie wypłacana dopiero gdy ukończymy 67 lat.

 

Przykładowa wysokość świadczenia emerytalnego, przy założeniu, że opiekunka osób starszych urodzona w 1965 roku, podjęła legalną pracę w Niemczech w 2010 roku, z należnymi jej na 2011 rok punktami Rentenpunkte w wysokości 3.11, pracowała w nowym landzie, zarabiała miesięcznie 1.600 Euro brutto – z chwilą ukończenia 67 roku życia, czyli od roku 2032, będzie jej przysługiwała emerytura z Niemiec w wysokości około 705 Euro (wyliczenia z uwzględnieniem rocznej podwyżki płac na poziomie 3% i inflacji na poziomie 2,8% rocznie).

 

Opiekunka osób starszych, urodzona w 1960 roku, która podjęła legalną pracę w Niemczech w 2010 roku, będzie miała w 2011 roku prawo do 0,62 Rentenpunkte, pracująca w nowym landzie, przy tych samych zarobkach brutto miesięcznie – 1600 Euro – z chwilą ukończenia 67 roku, czyli od 2027 roku będzie miała emeryturę z Niemiec w wysokości około 435 Euro.

 

Opiekunka osób starszych, urodzona w 1955 roku, która podjęła legalną pracę  w Niemczech w 2010 roku, będzie miała w 2011 roku prawo do 0,62 Rentenpunkte, pracująca w nowym landzie, przy zarobkach brutto 1600 Euro miesięcznie, z chwilą ukończenia 67 roku życia, czyli od 2022 roku, będzie miała emeryturę z Niemiec w wysokości około 285 Euro miesięcznie.

 

Czy legalna praca w Niemczech jest takim razie atrakcyjna? Każdy musi ocenić sam. Najniższe świadczenie emerytalne w Polsce od 1 marca 2011 roku wynosi 728,18 PLN.

 

 

Zobacz również:

Praca w Niemczech a podatki i świadczenia w Polsce

Opiekunki osób starszych, podejmujące legalną pracę w Niemczech, najczęściej wyjeżdżają do pracy na krótki czas, tzn. nie przeprowadzają się na stałe do Niemiec. W Polsce mają współmałżonków, własne dochody z innych źródeł, jak np. emerytury, renty, dorywcze umowy o...

Ile może dorobić emeryt w opiece?

Przyjęcie oferty pracy w Niemczech jako opiekunka to bardzo dobry sposób na podreperowanie budżetu kobiet będących na emeryturze. Zarobki opiekunki osób starszych w Niemczech zwykle znacznie przekraczają wysokość miesięcznej emerytury w kraju. Zanim jednak emeryt...

A kiedy ja opiekunka będę osobą starszą

A kiedy ja opiekunka się zestarzeję? Właśnie. Co wtedy? Pracujemy codziennie z osobami starszymi. Widzimy i smutki i radości, jakie niesie ze sobą podeszły wiek. Wiele opiekunek osób starszych to osoby z grupy wiekowej 50+, dużo jest osób, które mają już „6” z...

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.